image

Anunturi

Prelungire sesiune depunere proiecte Măsurile 2/2A și 5/6A

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” anunță prelungirea sesiunilor de depunere a proiectelor aferente Măsurilor 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave” și 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”.

Detalii despre noile termene limită de depunere a proiectelor găsiți pe pagina de internet a Asociației www.galconfluentemoldave.ro sau accesând link-urile de mai jos.

Măsura 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”

 

 

Măsura 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave”

Convocare AGA GAL ”Confluențe Moldave”

În urma neîndeplinirii cvorumului legal la Adunarea Generală a Asociaților din data de 18 iunie  2018 Asociația Grupul de Acțiune Locală Confluențe Moldave convoacă o nouă Adunare Generală în data de 3 iulie 2018 ora 10, în sala de ședințe a UAT Nicolae Bălcescu, strada Eroilor nr.380.convocator aga 3iulie

Publicare rapoarte de selecție a proiectelor depuse pe Măsurile 2/2A, 4/6B-apelul 2 și 5/6A

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” a publicat Rapoartele de selecție aferente Măsurilor 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave”, 4/6B ”Investiții pentru dezvoltarea spațiului rural din teritoriul GAL Confluențe Moldave” și M5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”.

Documentele se găsesc pe site-ul www.galconfluentemoldave.ro la rubrica Rapoarte de evaluare și selecție.

Amanare lansare Apel de selecție Măsura 1/1A

Asociația G.A.L. CONFLUENȚE MOLDAVE, vă informează că, din cauza unor neconcordanțe legate de interpretarea unor dispoziții cuprinse în fișa măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală raportate la Ghidul solicitantului GAL Confluențe Moldave și la Ghidul Solicitantului corespondent măsurilor 16.4 și 16.4a  propriu AFIR, vom amâna lansarea Apelului de selecție aferent Măsurii M1/1A “Sprijin pentru înființarea și promovarea formelor asociative în GAL Confluențe Moldave”, prevăzut inițial a fi lansat pe data de 15 mai 2018.

                 Vom reveni cu documentația completă și cu noua dată de lansare odată cu clarificarea neconcordanțelor identificate.

Ghidul solicitantului-Măsura 1/1A ”Sprijin pentru înființarea și promovarea formelor asociative în GAL Confluențe Moldave”

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” a publicat varianta consultativă a Ghidului solicitantului aferent Măsurii 1/1A ”Sprijin pentru înființarea și promovarea formelor asociative în GAL Confluențe Moldave. Puteți trimite observațiile dumneavoastră  pe e-mailul Asociației    –-galconfluentemoldave@gmail.com–sau direct la sediul nostru.

          Bună ziua,
         Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” vă invită la sesiunea de prezentare a Măsurii 1/1A ”Sprijin pentru înființarea și promovarea formelor asociative în GAL Confluențe Moldave”.
         Sesiunea de promovare se va desfășura în data de 18 aprilie 2018 ora 10.00 în sala de ședințe a Primăriei Nicolae Bălcescu, localitatea Nicolae Bălcescu, strada Eroilor nr.380.
        Vă așteptăm în număr cât mai mare.

invitatie sesiune prezentare m1

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.