image

Anunturi

Convocator Comitet de selecție-membri supleanți

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” convoacă pe această cale Comitetul de selecție a proiectelor depuse pentru Măsura 6/6B ”Investiții în infrastructura socială pentru grupuri vulnerabile din GAL Confluențe Moldave”. Ședința Comitetului va avea loc în data de 17 aprilie  2019 ora 11 la sediul GAL Confluențe Moldave din localitatea Nicolae Bălcescu, strada Eroilor nr.380 bis.

adresa comitet selectie supleanti

Convocator Comitet de selecție-membri titulari

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” convoacă pe această cale Comitetul de selecție a proiectelor depuse pentru Măsura 6/6B ”Investiții în infrastructura socială pentru grupuri vulnerabile din GAL Confluențe Moldave”. Ședința Comitetului va avea loc în data de 17 aprilie  2019 ora 11 la sediul GAL Confluențe Moldave din localitatea Nicolae Bălcescu, strada Eroilor nr.380 bis.

adresa comitet selectie titulari

Convocare Adunarea Generală a Asociaților GAL ”Confluențe Moldave”

În urma neîndeplinirii cvorumului la precedenta AGA din data de 8 martie 2019, Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” convoacă o nouă Adunare Generală în data de 21 martie 2019 ora 10.00 în sala de ședință a UAT Nicolae Bălcescu strada Eroilor nr. 380.

Conform Statutului GAL ”Confluențe Moldave ” la a doua convocare se va putea hotărî cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

convocator aga 21martie2019

 

 

Convocare Comitet de selecție-membri supleanți

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” convoacă pe această cale Comitetul de selecție (membrii supleanți) a proiectelor depuse pentru Măsura 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave”. Ședința Comitetului va avea loc în data de 23 ianuarie 2019 ora 11 la sediul GAL Confluențe Moldave din localitatea Nicolae Bălcescu, strada Eroilor nr.380 bis.

adresa convocare com selectie supleanti

 

Convocare Comitet de selecție a proiectelor-membri titulari

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” convoacă pe această cale Comitetul de selecție a proiectelor depuse pentru Măsura 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave”. Ședința Comitetului va avea loc în data de 23 ianuarie 2019 ora 11 la sediul GAL Confluențe Moldave din localitatea Nicolae Bălcescu, strada Eroilor nr.380 bis.

 

adresa convocare com selectie titulari

Anunț prelungire perioadă depunere proiecte Măsura 5/6A

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” anunță prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”.

Noua dată limită de depunere este 21 ianuarie 2018.

Mai multe detalii găsiți utilizând link-ul de mai jos:

Măsura 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.