image

Strategia de dezvoltare locala

00-coperta 0-opis-pag-0

1-introducere-pag-2-3

2-capitolul-i-pag-4-8

3-capitolul-ii-pag-9-10 4-capitolul-iii-pag-11-15

5-capitolul-iv-pag-16-18

6-capitolul-v-pag-19-56

7-capitolul-vi-pag-57-59

8-capitolul-vii-pag-60-62

9-capitolul-viii-pag-63-64

10-capitolul-ix-pag-65-69

11-capitolul-x-pag-70

12-capitolul-11-pag-71-72

13-capitolul-xii-pag-73

14-anexa-1-pag-74-96

15-anexa-2-pag-97-142

16-anexa-3-pag-143-146

17-anexa-4-pag-147

18-anexa-5-pag-148

19-anexa-6-pag-149-234

20-anexa-7-pag-235-394

21-anexa-8-pag-395-400

cuprins-pag-1

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.