Arhive lunare: februarie 2018

Anunț prelungire perioadă depunere proiecte pentru Măsura 5/6A

Ca urmare a publicării eratei la Apelul de selecție nr.1 Sesiunea 1 pentru Măsura 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave” Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” anunță prelungirea perioadei de depunere a proiectelor aferente Măsurii 5/6A. Noua dată limită va fi 15.03.2018.

Convocare AGA GAL ”Confluențe Moldave”

Ca urmare a faptului că la Adunarea Generală convocată în data de 19 februarie 2018 cvorumul legal nu a fost atins, Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” convoacă o nouă Adunare Generală în data de 6 martie 2018 la ora 10, în sala de ședințe a UAT Comuna Nicolae Bălcescu, localitatea Nicolae Bălcescu, strada Eroilor nr. 380.adresa convocare aga 6martie2018

Anunț prelungire perioadă depunere proiecte aferente Măsurii 2

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” anunță prelungirea perioadei de depunere a proiectelor aferente Măsurii 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave.

Noua dată limită va fi 21 03 2018. Mai multe detalii găsiți pe site-ul nostru la rubrica ”Apeluri de selecție”.