Prezentare GAL

Asociaţia are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea şi implementarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene, punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiei locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, ale dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.

Un alt scop al “Grupului de actiune locala Confluente Moldave” este dezvoltarea si promovarea unei organizatii de tip public-privat care sa participe la selecia GAL-urilor pe care o va face Ministerul Agriculturii, Padurii si Dezvoltarii Rurale.

Planul de Dezvoltare Locală

Pentru atingerea şi realizarea obiectivelor, Asociaţia va realiza următoarele activităţi:

a) elaborarea şi implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locală;
b) instruirea personalului în vederea elaborării şi implementării strategiilor integrate de dezvoltare locală şi informare asupra strategiilor elaborate;
c) colectarea, analiza şi difuzarea de informaţii privind acţiunile de dezvoltare rurală;
d) colectarea, difuzarea şi consolidarea bunelor practici de dezvoltare rurală;
e) constituirea şi animarea unor reţele de experţi pentru a facilita schimburile de cunoştinţe şi pentru a susţine punerea în aplicare şi evaluarea politicii de dezvoltare rurală;

f) organizarea de întruniri, conferinţe, dezbateri, mese rotunde şi ateliere de lucru;
g) organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor şi strategiilor elaborate;
h) organizarea de schimburi de experienţă şi stagii de formare;
i) participarea la întrunirile reţelelor interne şi europene;
j) editarea de publicaţii proprii;
k) stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, putând participa la înfiinţarea unor organizaţii în acest domeniu;
l) apel pentru proiecte;
m) sprijinirea depunătorilor de proiecte;
n) organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse;
o) monitorizarea proiectelor;
p) alte forme şi mijloace stabilite de Adunarea Generală, în condiţiile legii.


Funcționare

Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt:

  • Adunarea Generală;
  • Consiliul Director;
  • Cenzorul;
  • Comitetul de selectare a proiectelor;
  • Aparatul tehnic.

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.