Îndreptare eroare materială Apel selecție 3 Măsura 5/6A

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” publică îndreptarea erorii materiale identificată în cadrul fișei de verificare a criteriilor de selecție, anexă la Ghidul solicitantului aferent Măsurii 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”, Apelul nr.3.

https://www.galconfluentemoldave.ro/wp-content/uploads/2019/11/%c3%8endreptare-eroare-material%c4%83-Apel-3-M%c4%83sura-5.pdf

Publicat 20.11.2019

Erată la Raportul de selecție din data de 17.05.2018 aferent Măsurii 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” dă publicității Erata la Raportul de selecție din data de 17.05.2018 aferent Măsurii 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave

https://www.galconfluentemoldave.ro/wp-content/uploads/2018/06/erata-raport-selectie-m5.6A.pdf