Măsura 8/6B „Investiții pentru integrarea minorităților locale, în special minoritatea roma și a altor grupuri vulnerabile din GAL Confluențe Moldave”

Publicat: 12.05.2023

Măsura 3/3A – „SPRIJIN PENTRU ATESTAREA PRODUSELOR DE CALITATE CU REPREZENTATIVITATE PENTRU MEDIUL RURAL TRADIȚIONAL DIN GAL CONFLUENȚE MOLDAVE”

Publicat: 12.05.2023

Măsura M1/1A SPRIJIN PENTRU COOPERAREA ȘI PROMOVAREA FORMELOR ASOCIATIVE ÎN GAL CONFLUENȚE MOLDAVE

Publicat: 12.05.2023

Măsura 8/6B „Investiții pentru integrarea minorităților locale, în special minoritatea roma și a altor grupuri vulnerabile din GAL Confluențe Moldave”

Publicat: 12.05.2023

Măsura 3/3A – „SPRIJIN PENTRU ATESTAREA PRODUSELOR DE CALITATE CU REPREZENTATIVITATE PENTRU MEDIUL RURAL TRADIȚIONAL DIN GAL CONFLUENȚE MOLDAVE”

Publicat: 12.05.2023

Măsura M1/1A SPRIJIN PENTRU COOPERAREA ȘI PROMOVAREA FORMELOR ASOCIATIVE ÎN GAL CONFLUENȚE MOLDAVE

Publicat: 12.05.2023

MASURA M5/6A „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole in GAL CONFLUENTE MOLDAVE”- EURI

publicat: 31.03.2023

Publicat: 28.02.2023

publicat: 16.01.2023

publicat: 14.11.2022


MASURA M5/6A „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole in GAL CONFLUENTE MOLDAVE”- FEADR

publicat: 31.03.2023

Publicat: 28.02.2023

publicat: 16.01.2023

publicat: 14.11.2022


Măsura M4/6B „Investiții pentru dezvoltarea spațiului rural din teritoriul GAL Confluențe Moldave

publicat: 31.03.2023

Publicat: 28.02.2023

publicat: 16.01.2023

publicat: 14.11.2022