image

Despre

(1) Asociaţia are ca scop principal sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea şi implementarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene, punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiei locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, ale dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.

(2) Un alt scop al “Grupului de actiune locala Confluente Moldave” este dezvoltarea si promovarea unei organizatii de tip public-privat care sa participe la selecia GAL-urilor pe care o va face Ministerul Agriculturii, Padurii si Dezvoltarii Rurale.

(3) Obiectivele Asociaţiei sunt:
a) elaborarea şi implementarea proiectelor oferite de programul LEADER, axa 4 din Regulamentul CE nr. 1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene;
b) elaborarea şi implementarea strategiilor integrate de dezvoltare rurală, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen;
c) alegerea proiectelor care vor fi finanţate în cadrul strategiei, stabilirea criteriilor de selecţie a proiectelor în acord cu priorităţile specifice ale strategiilor de dezvoltare locală;
d) pregătirea şi acordarea de asistenţă de specialitate persoanelor juridice şi fizice locale care vor să participe la proiecte în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR);
e) încurajarea inovării şi modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente;
f) acţiuni de promovare a parteneriatelor publice-private;
g) sprijină valorificarea echilibrată a resurselor locale;
h) diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative;
i) în contextul elaborării strategiilor de dezvoltare locală pe baza nevoilor locale şi a punctelor forte, sprijinirea combinării principalelor obiective – competitivitate, mediu şi calitatea vieţii/diversificare, pentru protejarea şi îmbunătăţirea patrimoniului local natural şi cultural, creşterea conştientizării asupra mediului, stimularea investiţiilor şi promovarea serviciilor de specialitate, turism şi resurse regenerabile pentru energie;
j) realizarea de acţiuni şi proiecte în baza Axei III din Regulamentul CE nr. 1698/2005 al Consiliului Uniunii Europene, cu privire la :

1. diversificarea a economiei rurale, în special:
(i) orientarea spre activităţi neagricole;
(ii) sprijinul pentru înfiinţarea şi dezvoltarea micro-întreprinderilor, pentru promovarea spiritului întreprinzător şi consolidarea ţesutului economic;
(iii) promovarea activităţilor turistice;

2. îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural, în special:
(i) servicii de bază pentru economie şi pentru populaţia rurală;
(ii) renovarea şi dezvoltarea satelor;
(iii) conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului rural;

3. asigurarea formării şi informării agenţilor economici din domeniile care intră sub incidenta axei 3;

4. măsuri privind dobândirea de competenţe şi animarea în vederea elaborării şi punerii în aplicare a unei strategii locale de dezvoltare.

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.