Erată la Raportul de selecție nr.119/04.09.2019 aferent Măsurii 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”-Apelul 3

aviz erata (1)

Publicat 01.11.2019