Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” publică îndreptarea erorii materiale identificată în cadrul fișei de verificare a criteriilor de selecție, anexă la Ghidul solicitantului aferent Măsurii 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”, Apelul nr.3.

Îndreptare eroare materială Apel 3 Măsura 5

Publicat 20.11.2019