Ghidul solicitantului – varianta finală măsura M2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave