Îndreptare eroare materială Apel selecție 3 Măsura 5/6A

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” publică îndreptarea erorii materiale identificată în cadrul fișei de verificare a criteriilor de selecție, anexă la Ghidul solicitantului aferent Măsurii 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”, Apelul nr.3.

https://www.galconfluentemoldave.ro/wp-content/uploads/2019/11/%c3%8endreptare-eroare-material%c4%83-Apel-3-M%c4%83sura-5.pdf

Publicat 20.11.2019