Măsura 8/6B „Investiții pentru integrarea minorităților locale, în special minoritatea roma și a altor grupuri vulnerabile din GAL Confluențe Moldave”

Publicat: 12.05.2023