Strategia de dezvoltare locală-versiunea 01

0. OPIS

1. INTRODUCERE

2. Capitolul II _last

3. CAPITOLUL III – Analiza SWOT 7.

4. CAPITOLUL IV – Obiective, prioritati si domenii de interventie propus 

5. CAPITOLUL V- Prezentarea masurilor

6. CAPITOLUL VI

7. CAPITOLUL VII – Descrierea planului de actiune

8. CAPITOLUL VIII – Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei

9. CAPITOLUL IX – Organizarea viitorului GAL

10. CAPITOLUL X-Planul de finantare al strategiei

11. CAPITOLUL XI

12. CAPITOLUL XII – Descrierea mecanismelor de evitarea a posibilelor confliecte de interese COPERTA Cuprins

raport de evaluare sdl gal confluente

Convocare Comitet de selecție-membri supleanți

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” convoacă pe această cale Comitetul de selecție (membrii supleanți) a proiectelor depuse pentru Măsura 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave”. Ședința Comitetului va avea loc în data de 23 ianuarie 2019 ora 11 la sediul GAL Confluențe Moldave din localitatea Nicolae Bălcescu, strada Eroilor nr.380 bis.

adresa convocare com selectie supleanti

 

Convocare Comitet de selecție a proiectelor-membri titulari

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” convoacă pe această cale Comitetul de selecție a proiectelor depuse pentru Măsura 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave”. Ședința Comitetului va avea loc în data de 23 ianuarie 2019 ora 11 la sediul GAL Confluențe Moldave din localitatea Nicolae Bălcescu, strada Eroilor nr.380 bis.

 

adresa convocare com selectie titulari