Arhive autor: confluentemoldave

Convocator AGA ”Confluențe Moldave” 11.12.2019

În urma neîndeplinirii cvorumului la precedenta AGA din data de 09.12.2019, Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” convoacă o nouă Adunare Generală în data de 11.12. 2019 ora 10.00 în sala de ședință a UAT Nicolae Bălcescu strada Eroilor nr. 380.

Conform Statutului GAL ”Confluențe Moldave ” la a doua convocare se va putea hotărî cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

convocator aga 11dec2019

Convocator AGA GAL ”Confluențe Moldave”

În urma neîndeplinirii cvorumului la precedenta AGA din data de 02 august 2019, Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” convoacă o nouă Adunare Generală în data de 24 septembrie 2019 ora 10.00 în sala de ședință a UAT Nicolae Bălcescu strada Eroilor nr. 380.

Conform Statutului GAL ”Confluențe Moldave ” la a doua convocare se va putea hotărî cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

convocator aga 24septembrie2019

Convocare membri Comitet de selecție Măsura 5/6A

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” convoacă membrii Comitetului de selecție a proiectelor depuse pentru Măsura 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave” în vederea selectării proiectelor depuse în cadrul Apelului 3.

Ședința Comitetului de selecție va avea loc în data de 04.09.2019 ora 11 în sala de ședință a Asociației din localitatea Nicolae Bălcescu, strada Eroilor nr.380 bis.

invitatie comitet selectie m5 invitatie comitet selectie m5supleanti

Publicat 22.08.2019

Reprogramare ședință comitet de selecție Apel 3 M2 –

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” anunță reprogramarea ședinței Comitetului de selecție pentru proiectele depuse în cadrul Măsurii 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave” pentru data de 13 august 2019 ora 11 în aceeași locație-sala de ședință a Asociației din localitatea Nicolae Bălcescu, strada Eroilor nr.380 bis.

adresa comitet selectie titulari (2) adresa comitet selectie supleanti (2)

Convocator Comitet de selecție Măsura 2/2A

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” convoacă membrii Comitetului de selecție a proiectelor depuse pentru Măsura 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave” în vederea selectării proiectelor depuse în cadrul Apelului 3.

Ședința Comitetului de selecție va avea loc în data de 12 august 2019 ora 11 în sala de ședință a Asociației din localitatea Nicolae Bălcescu, strada Eroilor nr.380 bis.

invitatie comitet selectie m2titularij invitatie comitet selectie m2supleanti

Informare nedepunere proiecte Măsura 3/3A

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave”  vă aduce la cunoștință că în urma apelului de selecție nr.1, deschis în perioada 30.05.2019-03.07.2019 aferent Măsurii 3/3A ”Sprijin pentru atestarea produselor de calitate cu reprezentativitate pentru mediul rural tradițional din GAL Confluențe Moldave” , nu a fost depus niciun proiect din partea potențialilor beneficiari ai măsurii.

Publicat 08.07.2019

 

adresa cdrj nedepunere proiecte m3

Convocator Comitet de selecție-membri supleanți

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” convoacă pe această cale Comitetul de selecție a proiectelor depuse pentru Măsura 6/6B ”Investiții în infrastructura socială pentru grupuri vulnerabile din GAL Confluențe Moldave”. Ședința Comitetului va avea loc în data de 17 aprilie  2019 ora 11 la sediul GAL Confluențe Moldave din localitatea Nicolae Bălcescu, strada Eroilor nr.380 bis.

adresa comitet selectie supleanti