Strategia de dezvoltare locală-versiunea 01

0. OPIS

1. INTRODUCERE

2. Capitolul II _last

3. CAPITOLUL III – Analiza SWOT 7.

4. CAPITOLUL IV – Obiective, prioritati si domenii de interventie propus 

5. CAPITOLUL V- Prezentarea masurilor

6. CAPITOLUL VI

7. CAPITOLUL VII – Descrierea planului de actiune

8. CAPITOLUL VIII – Descrierea procesului de implicare a comunitatilor locale in elaborarea strategiei

9. CAPITOLUL IX – Organizarea viitorului GAL

10. CAPITOLUL X-Planul de finantare al strategiei

11. CAPITOLUL XI

12. CAPITOLUL XII – Descrierea mecanismelor de evitarea a posibilelor confliecte de interese COPERTA Cuprins

raport de evaluare sdl gal confluente