ANUNȚ

Incepand cu data de 24.03.2020, GAL CONFLUENTE MOLDAVE va lucra pe perioada starii de urgenta in sistem de telemunca in conformitate cu prevederile art.108-110 din Codul Muncii si a legii 81/2018 . In aceasta perioada va rugam sa transmiteti toate solicitarile dumneavoastra pe email galconfluentemoldave@gmail.com .

Îndreptare eroare materială Apel selecție 3 Măsura 5/6A

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” publică îndreptarea erorii materiale identificată în cadrul fișei de verificare a criteriilor de selecție, anexă la Ghidul solicitantului aferent Măsurii 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”, Apelul nr.3.

https://www.galconfluentemoldave.ro/wp-content/uploads/2019/11/%c3%8endreptare-eroare-material%c4%83-Apel-3-M%c4%83sura-5.pdf

Publicat 20.11.2019

Erată la Raportul de selecție din data de 17.05.2018 aferent Măsurii 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” dă publicității Erata la Raportul de selecție din data de 17.05.2018 aferent Măsurii 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave

https://www.galconfluentemoldave.ro/wp-content/uploads/2018/06/erata-raport-selectie-m5.6A.pdf

Măsura 8/6B „Investiții pentru integrarea minorităților locale, în special minoritatea roma și a altor grupuri vulnerabile din GAL Confluențe Moldave”

Publicat: 12.05.2023

Măsura 3/3A – „SPRIJIN PENTRU ATESTAREA PRODUSELOR DE CALITATE CU REPREZENTATIVITATE PENTRU MEDIUL RURAL TRADIȚIONAL DIN GAL CONFLUENȚE MOLDAVE”

Publicat: 12.05.2023

Măsura M1/1A SPRIJIN PENTRU COOPERAREA ȘI PROMOVAREA FORMELOR ASOCIATIVE ÎN GAL CONFLUENȚE MOLDAVE

Publicat: 12.05.2023

Măsura 8/6B „Investiții pentru integrarea minorităților locale, în special minoritatea roma și a altor grupuri vulnerabile din GAL Confluențe Moldave”

Publicat: 12.05.2023

Măsura 3/3A – „SPRIJIN PENTRU ATESTAREA PRODUSELOR DE CALITATE CU REPREZENTATIVITATE PENTRU MEDIUL RURAL TRADIȚIONAL DIN GAL CONFLUENȚE MOLDAVE”

Publicat: 12.05.2023