Anunț concurs expert tehnic- 1 post

În urma vacantării, Asociația GAL ”Confluențe Moldave” scoate la concurs postul de expert tehnic/expert accesare fonduri structurale și de coeziune.

Cerințe:

  • Studii superioare finalizate (cu diplomă de licență)
  • Vechime- minimum 2 ani în managementul proiectelor finanțate din fonduri europene (elaborare, implementare, evaluare)
  • Diplome/certificate în domeniul achizițiilor publice, managementul proiectelor, etc
  • Cunoștințe de operare pe calculator: nivel avansat
  • Limbi străine: cunoașterea limbii engleze (scris, vorbit).

 

CV-urile se depun zilnic între orele 9-16 la sediul Asociației GAL ”Confluențe Moldave”, localitatea Nicolae Bălcescu nr. 380 bis, până la data de 31 iulie 2017.

Candidații vor anexa acte doveditoare pentru experiența solicitată și copii după diplome și calificări.

Persoanele  selectate  în urma analizei CV-urilor vor susține proba interviului la o data ce le va fi comunicată telefonic.

Pentru interviu, candidații selectați vor consulta următoarele documente stabilite ca bibliografie:

Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (ultima variantă)

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL ”Confluențe Moldave”, disponibilă pe link-ul

https://www.galconfluentemoldave.ro/despre/strategia-de-dezvoltare-locala/

Președinte,

Anton ȘILER