Anunț prelungire perioadă depunere proiecte aferente Măsurii 2

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” anunță prelungirea perioadei de depunere a proiectelor aferente Măsurii 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave.

Noua dată limită va fi 21 03 2018. Mai multe detalii găsiți pe site-ul nostru la rubrica ”Apeluri de selecție”.