Notă asumare-Raport de selecție Apel 3/2019- ”Măsura 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave”

nota asumare apel3m2

Publicat 22.08.2019