Calendarul lansărilor apelurilor de selecție -varianta octombrie 2018

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” publică varianta octombrie 2018 a Calendarului estimativ de lansare a apelurilor de selecție aferente măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației.

Calendar estimativ lansare apeluri selectie