Convocare Adunarea Generală a Asociaților GAL ”Confluențe Moldave”

În urma neîndeplinirii cvorumului la precedenta AGA din data de 8 martie 2019, Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” convoacă o nouă Adunare Generală în data de 21 martie 2019 ora 10.00 în sala de ședință a UAT Nicolae Bălcescu strada Eroilor nr. 380.

Conform Statutului GAL ”Confluențe Moldave ” la a doua convocare se va putea hotărî cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

convocator aga 21martie2019