Convocare Adunarea Generală a Asociaților Grupului de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave”

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” convoacă Adunarea Generală  a Asociaților în data de 19 februarie 2018 ora 10.00 în sala de ședințe a UAT Nicolae Bălcescu,  Str. Eroilor nr. 380, localitatea Nicolae Bălcescu.convocare aga 19feb 2018