Convocare AGA GAL ”Confluențe Moldave”

În urma neîndeplinirii cvorumului legal la Adunarea Generală a Asociaților din data de 18 iunie  2018 Asociația Grupul de Acțiune Locală Confluențe Moldave convoacă o nouă Adunare Generală în data de 3 iulie 2018 ora 10, în sala de ședințe a UAT Nicolae Bălcescu, strada Eroilor nr.380.convocator aga 3iulie