Convocare AGA GAL ”Confluențe Moldave”

Ca urmare a faptului că la Adunarea Generală convocată în data de 19 februarie 2018 cvorumul legal nu a fost atins, Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” convoacă o nouă Adunare Generală în data de 6 martie 2018 la ora 10, în sala de ședințe a UAT Comuna Nicolae Bălcescu, localitatea Nicolae Bălcescu, strada Eroilor nr. 380.adresa convocare aga 6martie2018