Convocator Comitet de selecție-membri titulari

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” convoacă pe această cale Comitetul de selecție a proiectelor depuse pentru Măsura 6/6B ”Investiții în infrastructura socială pentru grupuri vulnerabile din GAL Confluențe Moldave”. Ședința Comitetului va avea loc în data de 17 aprilie  2019 ora 11 la sediul GAL Confluențe Moldave din localitatea Nicolae Bălcescu, strada Eroilor nr.380 bis.

adresa comitet selectie titulari