Ghidul solicitantului-varianta finală-Măsura 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave

A fost publicată versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru Măsura 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave”.