Publicare Ghid consultativ pentru măsura 4

Versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru Măsura 4 ”Investiții pentru dezvoltarea spațiului rural din teritoriul GAL Confluențe Moldave” a fost publicată pe site-ul nostru la secțiunea ”Ghiduri consultative”.

Așteptăm observațiile dumneavoastră prin e-mail (galconfluentemoldave@gmail.com) sau în scris la sediul Asociației, în termen de 10 zile de la publicarea acestuia.