Publicare rapoarte de selecție a proiectelor depuse pe Măsurile 2/2A, 4/6B-apelul 2 și 5/6A

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” a publicat Rapoartele de selecție aferente Măsurilor 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave”, 4/6B ”Investiții pentru dezvoltarea spațiului rural din teritoriul GAL Confluențe Moldave” și M5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”.

Documentele se găsesc pe site-ul www.galconfluentemoldave.ro la rubrica Rapoarte de evaluare și selecție.