Publicare rapoarte de selecție a proiectelor depuse pe Măsurile 2/2A, 4/6B-apelul 2 și 5/6A

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” a publicat Rapoartele de selecție aferente Măsurilor 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave”, 4/6B ”Investiții pentru dezvoltarea spațiului rural din teritoriul GAL Confluențe Moldave” și M5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”.

Documentele se găsesc pe site-ul www.galconfluentemoldave.ro la rubrica Rapoarte de evaluare și selecție.

Amanare lansare Apel de selecție Măsura 1/1A

Asociația G.A.L. CONFLUENȚE MOLDAVE, vă informează că, din cauza unor neconcordanțe legate de interpretarea unor dispoziții cuprinse în fișa măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală raportate la Ghidul solicitantului GAL Confluențe Moldave și la Ghidul Solicitantului corespondent măsurilor 16.4 și 16.4a  propriu AFIR, vom amâna lansarea Apelului de selecție aferent Măsurii M1/1A “Sprijin pentru înființarea și promovarea formelor asociative în GAL Confluențe Moldave”, prevăzut inițial a fi lansat pe data de 15 mai 2018.

                 Vom reveni cu documentația completă și cu noua dată de lansare odată cu clarificarea neconcordanțelor identificate.