Raport de evaluare-Apelul de selecție nr.2 Măsura 4/6B ”Investiții pentru dezvoltarea spațiului rural din teritoriul GAL Confluențe Moldave”

raport de evaluare m4apel2