Anunț prelungire perioadă depunere proiecte pentru Măsura 5/6A

Ca urmare a publicării eratei la Apelul de selecție nr.1 Sesiunea 1 pentru Măsura 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave” Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” anunță prelungirea perioadei de depunere a proiectelor aferente Măsurii 5/6A. Noua dată limită va fi 15.03.2018.