Calendarul revizuit lansare apeluri de selecție 2017

Asociația Grupul de Acțiune Locală Confluențe Moldave publică versiunea revizuită a Calendarului lansărilor apelurilor de selecție aferent anului 2017, ca urmare a prelungirii perioadei de depunere a proiectelor aferente Măsurii 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”.

calendar revizuit lansare masuri2017