Convocare Adunare Generală a Asociaților în data de 9 noiembrie 2017

Ca urmare a faptului că la Adunarea Generală convocată în data de 27 octombrie 2017 cvorumul legal nu a fost atins, Asociația Grupul de Acțiune Locală convoacă o nouă Adunare Generală în data de 9 noiembrie 2017 la ora 10, în sala de ședințe a UAT Comuna Nicolae Bălcescu, localitatea Nicolae Bălcescu, strada Eroilor nr. 380.convocator aga 9noiembrie