Varianta finală a Ghidului solicitantului Măsura 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”

A fost publicată versiunea finală a Ghidului solicitantului (inclusiv anexele) aferent Măsurii 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”. Documentele se găsesc pe pagina noastră de internet, la rubrica ”Ghiduri finale”.