Ghidul solicitantului-Măsura 1/1A ”Sprijin pentru înființarea și promovarea formelor asociative în GAL Confluențe Moldave”

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” a publicat varianta consultativă a Ghidului solicitantului aferent Măsurii 1/1A ”Sprijin pentru înființarea și promovarea formelor asociative în GAL Confluențe Moldave. Puteți trimite observațiile dumneavoastră  pe e-mailul Asociației    –-galconfluentemoldave@gmail.com–sau direct la sediul nostru.