Ghidul solicitantului -Măsura 5/5C, 6A

A fost publicată versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru Măsura 5/5C, 6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”. Documentul poate fi consultat pe site-ul nostru la secțiunea ”ghiduri consultative” iar eventualele observații pot fi trimise, în termen de 10 zile de la publicarea acestuia,   prin e-mail la adresa galconfluentemoldave@gmail.com sau în scris  la sediul Asociației.