Anunț prelungire apel de selecție Măsura 4/6B ”Investiții pentru dezvoltarea spațiului rural din teritoriul GAL Confluențe Moldave”

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Confluențe Moldave” anunță prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 4/6B ”Investiții pentru dezvoltarea spațiului rural din teritoriul GAL Confluențe Moldave”. În consecință, ultima zi de depunere a proiectelor va fi 15 noiembrie 2017 ora 15.

Variantele modificate ale Apelurilor de selecție (versiunea simplificată și cea detaliată) se gasesc pe pagina noastră de internet, la secțiunea ”Apeluri de selecție”.