Ghidul solicitantului-varianta definitivă-Măsura 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”

GHIDUL SOLICITANTULUI M5 GE1.4L Fisa de verificare criterii de selectie Anexa1- Formular Cerere Finantare M5 – 6A -corespond 6.4 Anexa 2 – MEMORIU JUSTIFICATIV-Anexa B Anexa 2 – STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B Anexa 2 – STUDIUL DE FEZABILITATE – HG28 Anexa 2 -MEMORIU JUSTIFICATIV – Anexa C Anexa 2 -STUDIU DE FEZABILITATE ANEXA C Anexa 2- STUDIUL DE FEZABILITATE – HG907 Anexa 2.1 STUDIU DE FEZABILITATE – Proiectii financiare si indicatori financiari Anexa 2-MEMORIU JUSTIFICATIV – achizitii simple Anexa 3- Model Contract de Finantare Anexa 4- Declaratie de raportare catre GAL pe propria raspundere a beneficiarului Anexa 5-Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private Anexa 6.1 -Declaratie incadrare in categoria debmicro-intreprindere si intreprindere mica Anexa 6.2 -Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) (1) Anexa 6.3 -Declaratia neincadrare in firme in dificultate Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 Anexa7-Lista codurilor CAEN eligibile Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor Anexa 9 – Instructiuni de evitare conditii artificiale M5 5C, 6A Anexa 10 – Fisa Masurii M5-6A conform SDL GE1.2.1L- Fisa de verificare a incadrarii proiectului GE1.2L Fisa de evaluare generala a proiectului  GE3.8L Fisa de verificare in teren