image

Ghidul solicitantului-varianta definitivă-Măsura 5/6A ”Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole în GAL Confluențe Moldave”

GHIDUL SOLICITANTULUI M5 GE1.4L Fisa de verificare criterii de selectie Anexa1- Formular Cerere Finantare M5 – 6A -corespond 6.4 Anexa 2 – MEMORIU JUSTIFICATIV-Anexa B Anexa 2 – STUDIU de FEZABILITATE ANEXA B Anexa 2 – STUDIUL DE FEZABILITATE – HG28 Anexa 2 -MEMORIU JUSTIFICATIV – Anexa C Anexa 2 -STUDIU DE FEZABILITATE ANEXA C Anexa 2- STUDIUL DE FEZABILITATE – HG907 Anexa 2.1 STUDIU DE FEZABILITATE – Proiectii financiare si indicatori financiari Anexa 2-MEMORIU JUSTIFICATIV – achizitii simple Anexa 3- Model Contract de Finantare Anexa 4- Declaratie de raportare catre GAL pe propria raspundere a beneficiarului Anexa 5-Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private Anexa 6.1 -Declaratie incadrare in categoria debmicro-intreprindere si intreprindere mica Anexa 6.2 -Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) (1) Anexa 6.3 -Declaratia neincadrare in firme in dificultate Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 Anexa7-Lista codurilor CAEN eligibile Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor Anexa 9 – Instructiuni de evitare conditii artificiale M5 5C, 6A Anexa 10 – Fisa Masurii M5-6A conform SDL GE1.2.1L- Fisa de verificare a incadrarii proiectului GE1.2L Fisa de evaluare generala a proiectului  GE3.8L Fisa de verificare in teren

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.