Măsura 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave”

Ghidul solicitantului_M2_2A –1. Anexa_Cerere_de_finantare_HG-28-4.11. Anexa_Cerere_de_finantare_HG-907-4.11.a. Memoriu_Justificativ_pentru_achizitii simple2. Anexa_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_20082. Anexa_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_20163. Anexa_STUDIU_de_FEZABILITATE_MEMORIU JUSTIFICATIV_ANEXA_B4. Anexa_STUDIU_de_FEZABILITATE_MEMORIU JUSTIFICATIV_ANEXA_C5. Anexa_Declaratie-raportare-către-GAL6. Anexa_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_20158. Anexa_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ9. Anexa_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole11. Fisa M212. Anexa_Lista_actelor_normative_utile_sM213. Anexa_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR202014. Anexa_Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_ZVN_conform_Ordinului_155215. Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII16. Anexa_declaratie-creare-locuri-de-muncaMetodologie Studiu potential_agricol_site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoarePotential productie vegetalaPotential productie zootehnicaanexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricoleCalculator_CodBunePracticiAgricole_11. Anexa_Cerere_de_finantare_HG-28-4.1A1. Anexa_Cerere_de_finantare_HG-907-4.1A1.a. Memoriu_Justificativ_pentru_achizitii simple2. Anexa_STUDIU_DE_FEZABILITATE_HG28_20082. Anexa_Studiu_de_fezabilitate_HG907_20163. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B4. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C6. Anexa_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene7. Anexa_Declaratie-raportare-către-GAL9. Anexa_areale_STP_m210. Anexa_Specificatii_Tehnice__Costuri_standard-M211. Anexa_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_PNDR202012. Anexa_M2-declaratie-creare-locuri-de-munca13. Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII14. Continut_PROIECT_cadru_infiintare_plantatie15. Valori_costuri_standard_si_contributie_in_natura_sM2