image

Măsura 2/2A ”Investiții pentru creșterea productivității și competitivității în agricultura din GAL Confluențe Moldave”

Ghidul solicitantului_M2_2A –1. Anexa_Cerere_de_finantare_HG-28-4.11. Anexa_Cerere_de_finantare_HG-907-4.11.a. Memoriu_Justificativ_pentru_achizitii simple2. Anexa_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_20082. Anexa_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_20163. Anexa_STUDIU_de_FEZABILITATE_MEMORIU JUSTIFICATIV_ANEXA_B4. Anexa_STUDIU_de_FEZABILITATE_MEMORIU JUSTIFICATIV_ANEXA_C5. Anexa_Declaratie-raportare-către-GAL6. Anexa_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_20158. Anexa_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ9. Anexa_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole11. Fisa M212. Anexa_Lista_actelor_normative_utile_sM213. Anexa_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR202014. Anexa_Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_ZVN_conform_Ordinului_155215. Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII16. Anexa_declaratie-creare-locuri-de-muncaMetodologie Studiu potential_agricol_site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoarePotential productie vegetalaPotential productie zootehnicaanexa 8_Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricoleCalculator_CodBunePracticiAgricole_11. Anexa_Cerere_de_finantare_HG-28-4.1A1. Anexa_Cerere_de_finantare_HG-907-4.1A1.a. Memoriu_Justificativ_pentru_achizitii simple2. Anexa_STUDIU_DE_FEZABILITATE_HG28_20082. Anexa_Studiu_de_fezabilitate_HG907_20163. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B4. Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C6. Anexa_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene7. Anexa_Declaratie-raportare-către-GAL9. Anexa_areale_STP_m210. Anexa_Specificatii_Tehnice__Costuri_standard-M211. Anexa_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_PNDR202012. Anexa_M2-declaratie-creare-locuri-de-munca13. Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII14. Continut_PROIECT_cadru_infiintare_plantatie15. Valori_costuri_standard_si_contributie_in_natura_sM2

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.